New items
Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych
Wojna peryferyjna a bezpieczeństwo Polski