Nowości
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
In company 3.0 supply chain management student's book B1-B2: english for specific purposes
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
50 praw marketingu Kotarbińskiego