New items
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Nie : państwo, wojna, bezpieczeństwo
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych