New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania
Ochrona ludności : wybrane problemy
Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego kreowanych przez Federację Rosyjską