New items
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim
Quantum nature of turbulence
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych