New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie