New items
Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem informatyki i oprogramowaniem w resorcie obrony narodowej : DU-4.22.3.1(A)
Generał Michał Tokarzewski-Karaszewicz : pierwszy dowódca konspiracji
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Biznes lotniczy
Metoda elementów skończonych : przykłady obliczeń numerycznych w programie SOLIDWORKS Simulation