New items
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Podstawy prawoznawstwa