New items
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Polska Marynarka Wojenna : mundur i barwa