New items
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_04 : desantowanie metodą zrzutu ręcznego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi / szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja
Detekcja sygnałów optycznych
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa