New items
ADR od A do Z : nie tylko dla kierowców : 2019-2021
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Etniczność i religia w Europie Środkowo-Wschodniej : ujęcie statystyczne 1989-2019
Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor : absolwent "Szkoły Orląt" w Dęblinie, komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej, ofiara zbrodni stalinowskich = A graduate of the "Young Eagles School" at Dęblin, commandant of the Polish Air Force Officers' School, victim of Stalinist crimes
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody