New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa
Etyczność funkcjonariusza policji
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2