New items
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DU-3.3.2.2
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty
Cywilno-wojskowe uwarunkowania negocjacji w operacjach militarnych