New items
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Prowadzenie działań przez żandarmerię wojskową : DD-3.2.3.3(B)
Pokonywanie naziemnych środków obrony powietrznej przez lotnictwo
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej