New items
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Samorząd terytorialny w realizacji potrzeb obronnych