New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Vademecum działań taktycznych lekkiej piechoty