New items
Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Zabójcze idee : co próbują przekazać nam terroryści?
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej