New items
Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich
Zwalczanie terroryzmu
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 4],
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku