New items
Elementy projektowania logistycznego
Metodyka modelowania strumieni pasażerów w porcie lotniczym z uwzględnieniem wydajności, bezpieczeństwa i poziomu obsługi
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019