New items
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Ergonomia : ocena stanowisk pracy
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6