New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Terroryzm lotniczy wobec Izraela
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczności lokalnej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych na terenie gminy Wiśniowa