New items
Lądowe i morskie systemy obrony powietrznej w Siłach Zbrojnych RP : DD -3.32.(A)
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym : wybrane problemy
Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych i informacji niejawnych
Wojska radiotechniczne Wojsk Lotniczych i OPL