New items
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej : studenci wobec neoliberalnej polityki kształcenia w szkole wyższej
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Generał Gustaw Orlicz-Dreszer 1889-1936