Nowości
Religia i polityka : dylematy współobecności
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych