New items
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny
Funkcjonowanie administracji publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych : wybrane aspekty prawno-administracyjne
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Religia : 50 idei, które powinieneś znać