New items
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Optyka liniowa : podstawy fizyczne
Big data w humanistyce i naukach społecznych
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego