New items
Pedagogika : podręcznik akademicki
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Główne nurty polityczne Polski podziemnej wobec planów federacyjnych rządu polskiego na uchodźstwie w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945)
Inżynieryjne dokumenty dowodzenia