New items
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
BHP w oświacie
Inżynieria oprogramowania
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Socjologia bezpieczeństwa : wybrane problemy