New items
E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy
finite element method : a primer
Podstawy elektroniki
Czarnobyl i Fukushima : przyczyny, przebieg i konsekwencje
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła