New items
Friction : how radicalization happens to them and us
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Globalizacja a zarządzanie bezpieczeństwem współczesnej organizacji
Komputerowe modelowanie i symulacje procesów logistycznych w środowisku FlexSim