New items
U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Obrona terytorialna w Polsce : szanse, możliwości, potrzeby
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 4,
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej