Nowości
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności
Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa
Zapomniana placówka : wspomnienia i refleksje żołnierza AK kompanii Kunów ziemi opatowsko-sandomierskiej
Psychologia wychowania : wybrane problemy
Elementy infrastruktury systemów logistycznych