New items
Prezydentowa Karolina Kaczorowska : Stanisławów, Sybir, Afryka, Londyn
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Przetwórstwo tworzyw polimerowych : praca zbiorowa
Współczesne technologie transportowe w łańcuchach dostaw
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Cz. 2,