New items
Inżynieria oprogramowania
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2
Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych : na żywo i online
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19