New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny : zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP : wydawnictwo towarzyszące konferencji popularno-naukowej zorganizowanej z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki do Polski Papieża Jana Pawła II w 1979 r