New items
Transformacja cyfrowa : opowieść o wiedzy
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Konwent dziekanów dawniej i dziś : Jerzy Olewniczak; Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945