New items
Lotnictwo nowej generacji: strategie, technologie, rozwiązania
Procesy obsługi celnej w międzynarodowym łańcuchu dostaw
Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa. T. 1
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6