New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Diagnostyka kardiologiczna w praktyce
Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i euroatlantycka perspektywa bezpieczeństwa
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji