New items
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Zarządzanie wiedzą w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa państwa
Militarne obszary komunikacji strategicznej