New items
ADR 2019-2021 / [red. zespół ekspertów]
Prawne aspekty cyberprzestrzeni
Zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw : wybrane aspekty jakościowe i organizacyjne
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego
Druk 3D/am : zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze