New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Ochrona przed skażeniami. Cz. 4,
Produkty, technologie i systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych. [T. 10]
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
finite element method : a primer