New items
Podstawy konstrukcji maszyn. 2
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Elementy bezpieczeństwa informacji