Nowości
Podstawy logistyki
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe
Podstawy systemów operacyjnych. T. 2
Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce