New items
Infrastruktura informacyjna nowoczesnego państwa
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID C-130_02 : desantowanie skoczków z samolotu C-130 ze spadochronami z wolnym systemem otwarcia