New items
Global navigation satellite systems, interial navigation, and integration
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Ochrona praw i wolności : system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej