New items
Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania
Służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej w zwalczaniu współczesnych zagrożeń : wybrane zagadnienia
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Nacjonalizm i tożsamość palestyńska : między polityką, religią i kulturą popularną
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni