Nowości
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Cz. 2,
Ochotnik : prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego
Wybrane zagadnienia ekologiczne
Wyzwania współczesnego zarządzania : innowacje, marketing, zrównoważony rozwój