New items
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Analiza logiczna wybranych problemów zarządzania i dowodzenia
Polski przemysł lotniczy (1944-89)
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia