New items
Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO
Środki transportu bliskiego i magazynowania
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Zasady eksploatacji polowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na napięcie do 1KV wykonywanie sprawdzeń okresowych pomiarów i badań : DTU-4.22.4.01
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach