New items
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Likwidacja skażeń żołnierzy, uzbrojenia i sprzętu bojowego oraz infrastruktury, dróg i terenu
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń