New items
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Cz. 1
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Ładunkoznawstwo dla logistyki : wybrane problemy