New items
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Wojna hybrydowa na Ukrainie
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1